Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Edukacja włączająca

Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja włączająca

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest wyposażanie nauczyciela w wachlarz kompetencji i umiejętności służących do prowadzenia zajęć w duchu edukacji włączającej. Studia stawiają na nowoczesne metody kształcenia, zapewniając kompleksowe podejście do tematyki rozwoju indywidualnego potencjału, społeczeństwa włączającego i tolerancji. Pomogą edukatorom tworzyć przestrzeń inkluzywną, w którym osoby niezależnie od różnic m.in.: w stanie zdrowia, sprawności, pochodzeniu, wyznaniu są pełnoprawnymi i wartościowymi członkami społeczności.

Adresaci

Oferta studiów skierowana jest do osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacje zawodowe

Nabywanie umiejętności i kompetencji zastosowania procesu włączenia, rozumianego jako proces, który pomaga pokonywać bariery ograniczające obecność, uczestnictwo i osiągnięcia uczniów (UNESCO, 2017).

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.

Zajęcia odbywają się w piątki.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

180 godzin.