Wyszukiwanie

Bezpłatne projekty dla studentów

Bezpłatne projekty dla studentów

Od 2004 roku funkcjonuje na uczelni Biuro Projektów i Promocji, którego głównym zadaniem jest między innymi pozyskiwanie funduszy na bezpłatne inicjatywy, skierowane do studentów. Do tej pory zrealizowaliśmy kilkadziesiąt przedsięwzięć w postaci specjalistycznych kursów i szkoleń, tworzyliśmy narzędzia edukacyjne, nagradzane jako najlepsze w Polsce, a także otrzymaliśmy liczne nagrody o władz i lokalnych instytucji, za działania na rzecz nauki i naszych studentów. Dzięki funkcjonowaniu Biura nasi studenci biorą co roku udział w bezpłatnych eventach integracyjnych i wycieczkach.