Wyszukiwanie

Chcę rozpocząć studia

Oferta

Wszystkich chętnych zapraszamy od października 2022r. na rozpoczęty nabór na studia na semestr pierwszy.

Oferta specjalna dla nauczycieli (dotyczy nabycia uprawnień pedagoga specjalnego)

Moduły (specjalności) pedagogiczne:

Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli:

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie nowoczesnej kadry menedżerskiej zarządzającej instytucjami i placówkami opiekuńczymi i pomocy społecznej (placówki opiekuńczo–wychowawcze, domy pomocy społecznej, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i inne).

Warunkiem udziału w szkoleniu jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

Uprawnienia

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia (Zgoda z dnia 9 marca 2015 r. DPS.VI.51111.5.MJ/2015(24) l.dz. 1871).

Program szkolenia

Program zgodny jest z wytycznymi zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ) z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Organizacja szkolenia

Szkolenie trwa od października do lipca.
Zajęcia odbywają się w każdy piątek, a także w niektóre soboty i niedziele. Zajęcia prowadzone są w budynku WSZiA przy ul. Niedziałkowskiego 18 i Ozimskiej 63.
Szkolenie kończy się egzaminem końcowym.

OPŁATY

Absolwenci WSZiA:

wpłata za I semestr – 1 350 zł;
wpłata za II semestr – 1 550 zł;

wpłata promocyjna za I semestr – 1 300 zł;
wpłata promocyjna za II semestr – 1 500 zł.

Opłaty podstawowe:

wpłata za I semestr – 1 450 zł;
wpłata za II semestr – 1 650 zł;

wpłata promocyjna za I semestr – 1 400 zł;
wpłata promocyjna za II semestr – 1 600 zł.

Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry:

dla absolwentów WSZiA – 2 750 zł;
dla osób pozostałych – 2 950 zł.

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia specjalizacyjnego mogą podnieść swoje umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie pracy socjalnej.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest posiadanie świadectwa dojrzałości – szkolenie kierowane do pracowników socjalnych.

Uprawnienia

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia (Zgoda z dnia 14 stycznia 2016 r. DPS.VI.51212.58. 2015.MJ/(23) l.dz. 10086).

Program szkolenia

Program zgodny jest z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r. poz. 486)

Organizacja szkolenia

Szkolenie trwa od października do lipca.
Zajęcia odbywają się w każdy piątek, a także w niektóre soboty i niedziele. Zajęcia prowadzone są w budynku WSZiA przy ul. Niedziałkowskiego 18 i Ozimskiej 63.
Szkolenie kończy się egzaminem końcowym.

OPŁATY

Absolwenci WSZiA:

wpłata za I semestr – 900 zł;
wpłata za II semestr – 1 150 zł;

wpłata promocyjna za I semestr – 850 zł;
wpłata promocyjna za II semestr – 1 050 zł.

Opłaty podstawowe:

wpłata za I semestr – 950 zł;
wpłata za II semestr – 1 150 zł;

wpłata promocyjna za I semestr – 900 zł;
wpłata promocyjna za II semestr – 1 100 zł.

Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry:

dla absolwentów WSZiA – 1 850 zł;
dla osób pozostałych – 1 950 zł.

Studenci, którzy rozpoczęli naukę na innych uczelniach, a którzy chcieliby się przenieść do WSZiA powinni złożyć w dziekanacie:

  1. Podanie do dziekana wybranego wydziału;
  2. Dowód osobisty/paszport;
  3. Karta przebiegu studiów/indeks poprzedniej uczelni;
  4. Trzy aktualne kolorowe zdjęcia 3,5 x 4,5 cm.

Dedykowane studia podyplomowe to oferta skierowana do firm i instytucji, oraz grup zawodowych, które oczekują spersonalizowanej i dopasowanej tematyki. To oferta studiów „szytych na miarę”.

Specjalizujemy się w takich obszarach tematycznych jak:
– ekonomia;
– zarządzanie;
– administracja;
– logistyka;
– marketing sportowy;
– pedagogika;
– pedagogika specjalna.

Wspólnie z Państwem ustalamy kierunek studiów, a także siatkę zajęć i harmonogram zjazdów. Mają Państwo również realny wpływ na tematykę poszczególnych zajęć. Z naszej strony zapewniamy kadrę, która ma nie tylko odpowiednią wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim wieloletnie doświadczenie praktyczne.

Do tej pory realizowaliśmy takie przedsięwzięcia dla nauczycieli, pracowników socjalnych, służb mundurowych, a także dla sportowców i kadr zarządzających w służbie zdrowia.

——————————————–

Osobą odpowiedzialną za dedykowane studia podyplomowe jest:
mgr Józef Kaczmarek
Kierownik Studiów Podyplomowych
ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 12
E-mail: podyplomowe@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 515 929 533

Godziny otwarcia:
wtorek – piątek: 8:30-13:30

Oprócz realizacji kształcenia w formie studiów, posiadamy również możliwość organizowania profesjonalnych kursów
i szkoleń
. Obszary tematyczne obejmują zagadnienia związane z:
– zarządzaniem;
– administracją;
– logistyką;
– pedagogiką.

Posiadamy nie tylko odpowiednią kadrę, ale również zaplecze techniczne i własny catering oraz serwis sprzątający. Zatem jesteśmy w stanie przeprowadzić zleconą formę wsparcia w sposób kompleksowy.

Oferta uczelni obejmuje również:
– doradztwo zawodowe i społeczne;
– poradnictwo psychologiczne;
– mediacje rówieśnicze;
– tworzenie biznes planów;
– tworzenie studiów wykonalności;
– tworzenie strategii rozwoju.

Do tej pory realizowaliśmy między innymi szkolenia o takiej tematyce jak:
– zarządzanie czasem pracy;
– zarządzanie zespołem;
– rachunkowość zarządcza;
– mediacje i negocjacje w biznesie;
– biznes plan i studium wykonalności;
– pozyskiwanie funduszy zewnętrznych;
– wybrane aspekty prawa pracy;
– egzekucja w administracji;
– przetwarzanie i ochrona danych osobowych;
– zarządzanie łańcuchem dostaw;
– umiejętności pracy z grupą;
– praca z uczeniem trudnym;
– socjoterapia;
– arteterapia;
– wybrane zagadanie psychopedagogiki;
– funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej;
– opiekun osób starszych.

Z uwagi na to, że do realizacji usług szkoleniowych podchodzimy z najwyższą starannością, każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie. Zarówno w kwestii harmonogramu jak i opłat za szkolenie.

——————————————–

Zapraszamy do kontaktu:
mgr Marcin Oleksiuk
Kierownik Biura Projektów i Promocji
ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 3
E-mail: projekty@poczta.wszia.opole.pl
Tel.: +48 698 346 831