Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczyciela do prowadzenia przedmiotów Podstawy przedsiębiorczości i Zarys wiedzy o gospodarce w szkołach ponadpodstawowych. Studia wyposażą edukatora w wiedzę z zakresu finansów publicznych, podstaw marketingu i ekonomii, komunikacji społecznej, czy wykorzystania TiK w nauce przedsiębiorczości. 

Adresaci

Oferta studiów skierowana jest do osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacje zawodowe

Prowadzenie przedmiotów Podstawy przedsiębiorczości i Zarys wiedzy o gospodarce w szkołach ponadpodstawowych.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.

Zajęcia odbywają się w piątki.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

90 godzin.