Wyszukiwanie

Narodowa Reprezentacja Akademicka

Akademia Nauk Stosowanych – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji  w Opolu zakończyła 31 grudnia 2022 realizację III edycji projektu dydaktycznego pt. Narodowa Reprezentacja  Akademicka” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Projektten miał na celu – podobnie jak w latach ubiegłych – umożliwienie kontynuowaniarównolegle kariery sportowej oraz nauki akademickiej na studiach I lub II stopnia – mówi mgr Filip Pokusa jego koordynator a jednocześnie Prezes uczelnianego AZS-u.. Obejmuje on dofinansowanie  dodatkowych zajęć dydaktycznych oferowanych studentom-sportowcom będących w trakcie kariery sportowej. Program tych zajęć  realizowany był u nas od drugiegotygodnia czerwca 2022, w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu  roku kalendarzowego, których podział b uzależniony od planowanego harmonogramu – dodaje Prezes KU AZS ANS-WSZiA. Należy podkreślić przede wszystkim to że jesteśmy uczelnią,która po raz trzeci podpisała z MEiN umowę na realizację wspomnianego projektu dodajeprof. Tadeusz Pokusa Prorektor Uczelni a jednocześnie Zleceniobiorca umowy.

Dofinansowanie było naliczane na podstawie liczby uprawnionych studentów-sportowców, którzy posiadają obywatelstwo polskie i wskazaną w projekcie kategorię sportową. akcentuje ponadto prof. T. Pokusa dodając iż w ANS-WSZiA dotyczyło to 34 osób uprawiających kolarstwo torowe, siatkówkę,  tenis stołowy i podnoszenie ciężarów. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Ministra Edukacji i Nauki kierowane były bezpośrednio do naszej uczelni z przeznaczeniem indywidualnego doboru treści i form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się– wyjaśnia Prorektor. Do udziału w projekcie Ministerstwo Edukacji i Nauki  zakwalifikowało u nas studentów – zawodnikówobjętych szkoleniem olimpijskim, medalistów igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata i Europy, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz  studentów-sportowców posiadających klasy sportowe – mistrzowską międzynarodową  i mistrzowską

Postanowiliśmy po raz kolejny złożyć wniosek na realizację projektu NRA bowiem zależy nam, – podobnie jak Ministerstwu – żeby sportowcy, którzy pragną kształcić się, mogli rozwijać swoje talenty i umiejętności zarówno w obszarze sportu jak i nauczania. Przychodzibowiem czas, gdy trzeba w pewnym wieku opuścić tor kolarski, salę do podnoszenia ciężarów czy boisko siatkarskie i rozpocząć życie poza sportem. W tym momencie stosownewykształcenie może okazać się niezwykle cenne – mówi Prezes KU AZS. Dlatego tak ważne jest wsparcie dla tych, którzy dziś jako znani sportowcy przysparzają nam wiele radości oraz wzruszeń a także promują  naszą Uczelnię – dodaje

Jestem zadowolona że brałam udział w tym projekcie – mówi tenisistka stołowa Natalia Bajor – bowiem elastyczność podejścia i indywidualizacja kształcenia m.in. poprzez kontakt zdalny, pozwoliło mi lepiej przygotować  się przykładowo do WTT Feeder w Dusseldorfie gdzie zdobyłam srebrny medal w grze pojedynczej. Poinformowała ponadto, iżw grudniu 2022 obroniła pracę magisterską. Pozytywnie oceniam uruchomienieministerialnego projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka w naszej uczelni – podkreślaMichał Ruciak gdyż możliwość  intensywniejszego i dłuższego kontaktu z Promotorem mojej pracy magisterskiej poprzez kontakt bezpośredni i platformę e-learningową, pozwoliłomi wreszcie przyśpieszyć jej ostateczną obronę. Podobnie Kamil Semeniuk podkreślając wagę uczestnictwa w projekcie i jego pozytywne aspekty skutecznie obronił 14 września 2022 r. swoją pracę magisterską tuż po Mistrzostwach Świata (podczas obrony towarzyszył mu zdobyty srebrny medal) a przed wyjazdem do Perugii. Dużo interesującej przekazanej wiedzy, wiele  pracy własnej i niestety duże wymagania niektórych wykładowców  mówi z uśmiechem srebrny medalista  Uniwersjady siatkarz Mateusz Masłowski który z kolegami z drużyny Patrykiem Niemcem, Łukaszem Kozubem i Damianem Domagałą kontynuują swój udział w projekcie Narodowa Reprezentacja Akademicka edycja trzecia. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, iż  kilku sportowców podjęło naukę na studiach magisterskich tylko dlatego że idea projektu z jednej strony oraz jego realizacja i pozytywne doświadczenia  podczas licencjatu z drugiej przyczyniły się do podjęcia decyzji o kontynuowaniu dalszej nauki na „magisterce” Chodzi tu o Norberta Hubera czy Rafała Prokopczuka.