Wyszukiwanie

E-learning

Od 3 listopada 2022 r. zmienione zostały hasła logowania do 3 platform:

 • Google Meet
 • e.wszia.opole.pl
 • Microsoft 365

Od tej pory hasło składa się dodatkowo z liter zawartych w numerze indeksu (pierwsza litera duża, druga litera mała) oraz numeru PESEL

Np. dla osoby z numerem indeksu aa12345 i PESELem 00123456789 hasło będzie miało postać:

Aa00123456789.

Dostęp do strony głównej Uczelni pozostaje bez zmian.


From November 3, 2022, login passwords for 3 platforms have been changed:

 • Google Meet
 • e.wszia.opole.pl
 • Microsoft 365

From now on, the password additionally consists of the letters contained in the index number (the first capital letter, the second small letter) and the PESEL number

For example, for a person with the index number xd12345 and PESEL 00123456789 the password will be:

Xd00123456789.

Access to the University’s homepage remains unchanged.

Logowanie do wszystkich poniższych serwisów wymaga loginu i hasła.

Jako login wymagany jest aktualny numer indeksu.

Jeżeli studiują Państwo na kilku kierunkach równocześnie to posiadają państwo kilka numerów indeksu i tym samym kilka kont w serwisie Google i Moodle.

Numer swojego indeksu można sprawdzić za pomocą poniższego linku:

Sprawdź swój numer indeksu

wszia.opole.pl

 • W prawym górnym rogu  – ZALOGUJ SIĘ
 • Login to nr indeksu np.: aa123456
 • Hasło to PESEL

e.wszia.opole.pl 

 • Nazwa użytkownika to nr_indeksu@g.wszia.opole.pl  np.: aa123456@g.wszia.opole.pl
  UWAGA: całość pisana mały literami, bez spacji.
 • Hasło to litery z numeru indeksu (pierwsza litera duża, druga litera mała) oraz PESEL, np.: Aa00123456789

Na kokpicie powinni mieć Państwo ikony z przedmiotami realizowanymi w danym semestrze. W tym miejscu będą dostępne materiały dydaktyczne.

Na studiach podyplomowych jedna z ikon o nazwie Serwis informacyjny zawiera informacje dotyczące form zaliczenia, dokumentów niezbędnych do realizacji praktyk itp.


 • The username is nr_index@g.wszia.opole.pl e.g .: xd123456@g.wszia.opole.pl
  NOTE: everything is written in lowercase, no spaces.
 • The password is the letters from the index number (the first capital letter, the second small letter) and PESEL, e.g .: Xd00123456789

You should have icons with the subjects realized in a given semester on the cockpit. Teaching materials will be available here.

English version of the manual

Na tej platformie będą prowadzone zajęcia w czasie rzeczywistym.

Film instruktażowy dostępny tutaj (UWAGA: od 2022-11-03 zmiana hasła – opis poniżej)

Otwieramy stronę https://www.google.com i w prawym górnym rogu klikamy przycisk „zaloguj się” lub „dodaj kolejne konto”. Następnie wpisujemy:

 • Login:  nr_indeksu@g.wszia.opole.pl  np.: aa123456@g.wszia.opole.pl
 • Hasło to litery z numeru indeksu (pierwsza litera duża, druga litera mała) oraz PESEL, np.: Aa00123456789

Osoby posiadające prywatne konta pocztowe na Gmailu muszą w pierwszej kolejności wylogować się z nich.

Po zalogowaniu się klikamy w prawym górnym rogu na menu  i wybieramy kalendarz. Po wybraniu określonej daty powinny pojawić się zaplanowane zajęcie. Będą tam umieszczane plany zajęć na cały semestr.

Po kliknięciu na wydarzenie klikamy niebieski przycisk „Dołącz w Google Meet


Real-time classes will be conducted on this platform.

Instructional video available here (NOTE: from 2022-11-03 password change – description below)

Open the website https://www.google.com and click the “log in” or “add another account” button in the upper right corner. Then enter:

 • Login: nr_index@g.wszia.opole.pl e.g .: xd123456@g.wszia.opole.pl
 • The password is the letters from the index number (the first capital letter, the second small letter) and PESEL, e.g .: Xd00123456789

People with private email accounts on Gmail must first log out of them.

After logging in, click in the upper right corner on the menu and select the calendar. After selecting a specific date, the scheduled activity should appear. Timetables for the entire semester will be posted there.

After clicking on the event, click the blue button “Join in Google Meet

Po uzyskaniu dostępu do platformy Google prosimy o korzystanie z poczty w domenie @g.wszia.opole.pl. Logujemy się do niej tak jak do platformy Google Meet, ale w menu wybieramy „Gmail”. Za pomocą tej poczty prosimy o prowadzenie korespondencji z Uczelnią.

Pakiet Office firmy Microsoft udostępnianym na czas studiowania aktywnym studentom studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.  W celu uzyskania dostępu do pakietu Office należy:

1. Wypełnić poniższy formularz (link do formularza) jest on dostępny tylko po zalogowaniu się na swoje konto pocztowe w domenie @g.wszia.opole.pl.

2. Po weryfikacji danych na adres Studenta w domenie @g.wszia.opole.pl zostaną wysłane dalsze informacje.