Wyszukiwanie

Samorząd

Skład Zarządu Samorządu Studenckiego na kadencję od 1.10.2021 r. do 30.09.2023:

1. Agnieszka Machnicka- przewodnicząca samorządu
2. Natalia Heinsch – z-ca przewodniczącego
3. Marcin Madziała – sekretarz
4. Paweł Rusin – członek
5. Angela Piskoń – członek

Adres:
Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole – pok. 6
e-mail: samorzad@poczta.wszia.opole.pl

Samorząd Studencki WSZiA (zgodnie ze swoim statutem):

  • broni praw i interesów studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji;
  • prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów;
  • popiera naukowe, kulturalne, turystyczne, sportowe i inne inicjatywy studentów.

Samorząd Studencki WSZiA:

  • uczestniczy w spotkaniach i konferencjach reprezentując studentów Uczelni;
  • współpracuje w swych działaniach z samorządami Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej oraz innych krajowych szkół wyższych;
  • reprezentuje studentów WSZiA w Parlamencie Studenckim Rzeczpospolitej Polskiej;
  • należy do organizacji MONSSUN.