Wyszukiwanie

Dokumenty

Dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania w dziekanacie lub poniżej);
 2. Dowód osobisty/paszport;
 3. Świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 4. Trzy aktualne kolorowe zdjęcia 3,5 x 4,5 cm (legitymacyjne).
 1. Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania w dziekanacie lub poniżej);
 2. Dowód osobisty/paszport;
 3. Odpisu dyplomu studiów I stopnia wraz z suplementem;
 4. Trzy aktualne kolorowe zdjęcia 3,5 x 4,5 cm (legitymacyjne).
 1. Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania w dziekanacie lub poniżej);
 2. Dowód osobisty/paszport;
 3. Świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 4. Trzy aktualne kolorowe zdjęcia 3,5 x 4,5 cm (legitymacyjne).
 1. Kwestionariusz osobowy (do pobrania w sekretariacie lub poniżej);
 2. Dowód osobisty/paszport;
 3. Oryginał dyplomu studiów wyższych do wglądu oraz kopia oryginału dyplomu studiów wyższych;
 4. Ksero dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne do nauczania (w przypadku określonych kierunków, patrz opis kierunku – adresaci)*;
 5. Ksero dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne (w przypadku określonych kierunków, patrz opis kierunku – adresaci)*;
 6. Jedno aktualne zdjęcie kolorowe 3,5 x 4,5 cm (legitymacyjne).

Uwaga!
*Przygotowanie pedagogiczne do nauczania/przygotowanie pedagogiczne można ukończyć w ramach oferty naszej uczelni w bardzo atrakcyjnej promocyjnej cenie.

Podanie:

studia podyplomowe
kursy