Wyszukiwanie

Opłaty za studia podyplomowe

Studia podyplomowe - opłaty

 Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
I semestr (płatne do 25.03.2023)
II semestr (płatne do 03.11.2023)
1 200 zł
1 500 zł
1000 zł
1 300 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 10.02.2023)
II semestr (płatne do 20.10.2023)
1 150 zł
1 450 zł
950 zł
1 250 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry
(płatne do 10.02.2023)2 550 zł2 150 zł

 Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 25.03.2023)
II semestr (płatne do 04.11.2023)
III semestr (płatne do 12.01.2024)
1 000 zł
1 100 zł
1 200 zł
850 zł
950 zł
1 050 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 10.02.2023)
II semestr (płatne do 20.10.2023)
III semestr (płatne do 08.12.2023)
950 zł
1 050 zł
1 150zł
800 zł
900 zł
1 000 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za trzy semestry
(płatne do 10.02.2023)3 100 zł2 650 zł

 Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 25.03.2023)
II semestr (płatne do 03.11.2023)
1 450 zł
1 650 zł
1 350 zł
1 550 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 10.02.2023)
II semestr (płatne do 20.10.2023)
1 400 zł
1 600 zł
1 300 zł
1 500 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry
(płatne do 10.02.2023)2 950 zł2 750 zł

 Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 25.03.2023)
II semestr (płatne do 03.11.2023)
950 zł
1 150 zł
900 zł
1 100 zł
Wpłata promocyjna za
I semestr (płatne do 10.02.2023)
II semestr (płatne do 20.10.2023)
900 zł
1 100 zł
850 zł
1 050 zł
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry
(płatne do 10.02.2023)1 950 zł1 850 zł

 Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 25.03.2023)
II semestr (płatne do 03.11.2023)
1 600 zł
1 600 zł
1 600 zł
1 600 zł

 Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 25.03.2023)
II semestr (płatne do 03.11.2023)
III semestr (płatne do 22.03.2024)
IV semestr (płatne do 08.11.2024)
1 250 zł
1 250 zł
1 250 zł
1 250 zł
1 250 zł
1 250 zł
1 250 zł
1 250 zł

 Opłaty podstawoweAbsolwenci WSZiA
Wpłata za
I semestr (płatne do 25.03.2023)
II semestr (płatne do 03.11.2023)
1 600 zł
1 600 zł
1 600 zł
1 600 zł

Istnieje możliwość dokonania wszystkich opłat związanych ze studiami poprzez indywidualny rachunek, znajdujący się w “umowie o naukę i warunki odpłatności za studia w WSZiA w Opolu” lub pod linkiem.

W tytule przelewu prosimy o podanie informacji, za co konkretnie wnoszona jest opłata, np. opłata za I semestr za akademik, opłata za legitymację.

W wyjątkowych sytuacjach, możliwe jest wniesienie opłaty na główny numer konta, pod warunkiem podania w tytule przelewu imienia i nazwiska, numeru indeksu oraz informacji, za co konkretnie wnoszona jest opłata np. opłata za I semestr, za akademik, opłata za legitymację. Informujemy, że numer indeksu jest niezbędny do zaksięgowania wpłaty.

Konto główne WSZiA:
PKO BP I o/Opole,
39 1020 3668 0000 5902 0009 9804
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Studenci i słuchacze chcący otrzymać fakturę za dokonane opłaty proszeni są o kontakt z Kwesturą WSZiA w Opolu niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.

PROMOCJE

Osoby studiujące równolegle dwa kierunki studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 40% stawki podstawowej na drugi kierunek studiów podyplomowych.
Studenci II stopnia I semestru mogą rozpocząć dowolne studia podyplomowe (dwu lub trzy semestralne) i otrzymają rabat w wysokości 1100zł za całość studiów podyplomowych.

Kontakt w sprawach finansowych:
Kwestura WSZiA
Opole, ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 207
tel. 515 928 219
kwestura@poczta.wszia.opole.pl