Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Ekonomiczne — Bezpieczeństwo i ochrona danych

Kierunki Ekonomiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu całościowej problematyki funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie polskiego i europejskiego prawa. Realizując w trakcie studiów takie zagadnienia jak: funkcjonowanie systemu ochrony danych osobowych oraz  jego bezpieczeństwo w środowisku cyfrowym, zarządzanie, przetwarzanie oraz  ochrona systemu, rejestracja, aktualizacja i kontrola danych, zasady dostępu do informacji publicznych, udostępnianie danych w świetle aktualnych i przyszłych regulacji prawnych, czy konstruowanie baz danych do celów marketingowych, słuchacz pozyska specjalistyczne kwalifikacje administratora bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych.

Adresaci

Studia skierowane są do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw, administracji państwowej i samorządowej, sądownictwa i innych podmiotów rynkowych) czyli do osób które pracują lub przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent zdobywa wiedzę o zadaniach i funkcjonowaniu instytucji publicznych i prywatnych w zakresie aspektów ochrony informacji związanych z bezpieczeństwem osobowym, przemysłowym i teleinformatycznym. Dzięki udziałowi w procesie dydaktycznym ekspertów i praktyków zajmujących się ochroną danych, słuchacz ma możliwość skonsultowania i przedyskutowania problemów związanych z bezpieczeństwem informacji pojawiających się w jego pracy zawodowej.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki (możliwe niektóre soboty i niedziele).
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.