Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Ekonomiczne — Logistyka dla nauczycieli

Kierunki Ekonomiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

LOGISTYKA DLA NAUCZYCIELI (STUDIA KWALIFIKACYJNE)

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie Słuchacza (Nauczyciela) do nauczania logistyki jako kolejnego przedmiotu. Studia dają możliwość poszerzenia wiedzy oraz nabycia umiejętności i kompetencji z zakresu logistyki. 

Studia realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Adresaci

Absolwenci, którzy uzyskali wyższe wykształcenie, pragnący zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu, a w szczególności do nauczycieli pracujących w szkołach publicznych i niepublicznych.
Studia podyplomowe na kierunku Logistyka (studia kwalifikacyjne) prowadzone są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uzyskania przygotowania metodycznego do nauczania przedmiotu.

Kwalifikacje zawodowe

Ukończenie kierunku Logistyka (studia kwalifikacyjne) daje uprawnienia do nauczania przedmiotu Logistyka, ale nie daje uprawnień pedagogicznych do nauczania.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

90 godzin.