Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Ekonomiczne — Rachunkowość i finanse

Kierunki Ekonomiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE

Cel studiów

Cele i zadania studiów: przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Słuchacze poznają sposoby opisu stanu majątkowego i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz zasady finansowania jego działalności bieżącej i rozwojowej. Ważnym celem zajęć jest także poznanie zasad analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa i jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Adresaci

Studia kierowane są do osób, które pracują, bądź chcą związać się zawodowo z jednostkami zajmującymi się szeroko pojętymi finansami i rachunkowością. Dedykowane są też dla osób pracujących w działach finansowych, zajmującymi się funduszami unijnymi, czy też polityką finansową podmiotów, zarówno tych prywatnych jak i publicznych.

Kwalifikacje zawodowe

W toku zajęć laboratoryjnych słuchacze zapoznają się z podstawami efektywnego zastosowania systemów informatycznych w rachunkowości i analizie finansowej, uczą się interpretacji zawartości ksiąg rachunkowych prowadzonych z wykorzystaniem systemów informatycznych komputerowo.

W ramach wykładów gościnnych, prelekcje mają przedstawiciele praktyki gospodarczej, związanej z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

W programie studiów m.in.:

  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość zarządcza
  • rachunek kosztów
  • międzynarodowe standardy rachunkowości zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
  • prawo podatkowe

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki (możliwe niektóre soboty i niedziele) w budynku WSZiA przy ul. Niedziałkowskiego 18.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.