Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Ekonomiczne — Wiedza o społeczeństwie i Etyka

Kierunki Ekonomiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I ETYKA

Cel studiów

Studium prowadzone jest w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uzyskania przygotowania metodycznego do nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie (WOS) oraz przedmiotu Etyka, bądź kolejnych stopni zawodowych (zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz ze standardami kształcenia nauczycieli zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. /Dz. U. Nr 207, poz.2110 z późniejszymi zmianami/).

Adresaci

Absolwenci, którzy uzyskali wyższe wykształcenie, pragnący zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu, a w szczególności do nauczycieli pracujących w szkołach publicznych i niepublicznych.

Kwalifikacje zawodowe

Ukończenie studium daje uprawnienia do nauczania przedmiotów WOS i Etyka, ale nie daje uprawnień pedagogicznych do nauczania.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

180 godzin.