Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Ekonomiczne — Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości

Kierunki Ekonomiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z PODSTAWAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Cel studiów

Studium prowadzone jest w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz uzyskania kolejnych stopni zawodowych (zgodnie z Kartą Nauczyciela), a także w celu zyskania przygotowania metodycznego do nauczania danego przedmiotu w szkole. Studium przygotowuje absolwentów studiów wyższych do nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie oraz Podstawy przedsiębiorczości (gimnazjum i liceum) oraz realizacji modułu ścieżki edukacyjnej Wychowanie patriotyczne i obywatelskie (w szkole podstawowej).

Adresaci

Studium adresowane jest do osób z wyższym wykształceniem, które pragną zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu, a w szczególności do nauczycieli pracujących w szkołach publicznych i niepublicznych.

Kwalifikacje zawodowe

Ukończenie studium daje uprawnienia do nauczania WOS, ale nie daje uprawnień pedagogicznych do nauczania.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

180 godzin.