Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Ekonomiczne — Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Kierunki Ekonomiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY (BHP)

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz nabycie umiejętności szkoleń w zakresie BHP.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe lub pracujących w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent uzyskuje uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach BHP. Po ukończeniu dodatkowego kursu pedagogicznego absolwent nabywa uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie BHP.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.