Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Ekonomiczne — Zarządzanie w ochronie zdrowia

Kierunki Ekonomiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Cel studiów

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie kadry zarządzającej placówkami służby zdrowia w obowiązującym systemie ubezpieczeń zdrowotnych, kwestiom finansowania i refundacji procedur świadczonych usług oraz przekształceniom własnościowym ZOZ.

Adresaci

Studia na kierunku Zarządzanie w służbie zdrowia skierowane są do osób pragnących pełnić funkcje kierownicze w placówkach służby zdrowia, tj. lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, analityków medycznych, pracowników NFZ i innych chcących swoją wiedzę poszerzyć o zagadnienia związane z organizacją, zarządzaniem i finansowaniem jednostek służby zdrowia.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent uzyskuje umiejętności niezbędne do zarządzania placówkami służby zdrowia. Ponadto wyposażony zostaje w wiedzę z zakresu etyki, prawa administracyjnego, prawa pracy, zarządzania kadrami (ocena i motywowanie pracowników), komunikacji interpersonalnej i BHP.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.