Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Ekonomiczne — Zarządzanie w placówkach oświatowych

Kierunki Ekonomiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy z zakresu organizacji procesu dydaktyczno–wychowawczego placówki oświatowej, projektowania programu placówki, prawa oświatowego, komunikacji społecznej, zarządzania placówką oświatową i wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie zarządzania. Słuchacz nabywa umiejętności w zakresie planowania, organizowania i kontroli realizowanych zadań, finansowania i analizy kosztów placówki oraz zarządzania personelem.

Adresaci

Studia na kierunku Zarządzanie w placówkach oświatowych adresowane są do osób pełniących funkcje kierownicze i operacyjne w szkołach wszystkich szczebli bądź innych placówkach oświatowych, a także do osób ubiegających się o te funkcje.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie nowoczesnego zarządzania i organizowania pracy placówki oświatowej, zarządzania finansami placówki, pozyskiwania funduszy unijnych oraz oceny pracy i planowania ścieżki rozwoju zawodowego podległych pracowników.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.