Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Ekonomiczne — Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunki Ekonomiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie aktualnej wiedzy o zarządzaniu zasobami pracy w firmie, kształtowanie umiejętności diagnozowania, projektowania i stosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania personelem, trening umiejętności kierowania zespołem i podejmowania decyzji personalnych oraz motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów w zespole.

Adresaci

Studia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi skierowane są do kadry menedżerskiej (dyrektorów personalnych, szefów działów kadr etc.), przedstawicieli działów Human Resources chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz innych osób pragnących zdobyć nowy zawód.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, wartościowania i oceny pracy, motywowania pracowników. Dzięki licznym warsztatom interaktywnym, zapoznaje się z metodami rozwiązywania konfliktów w zespole. Zdobywa ponadto wiedzę z zakresu prawa pracy, teorii organizacji i zarządzania oraz ubezpieczeń społecznych niezbędną do kierowania działem personalnym.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.