Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Asystent rodziny

Kierunki Pedagogiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ASYSTENT RODZINNY

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie osób, które pracują lub zamierzają pracować w charakterze asystenta rodziny.

Adresaci

Studia są przeznaczone dla absolwentów kierunków pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna oraz dla osób pracujących z dziećmi lub rodziną.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent studiów uzyskuje wiedzę i  kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny. Studia umożliwiają poznanie metod i narzędzi pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz zdobycie praktycznych umiejętności udzielania pomocy i odpowiedniego wsparcia poszczególnym członkom rodziny.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

30 godzin.