Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Kierunki Pedagogiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - 5 EDYCJA (2022/2023)

Cel studiów

Studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w różnych typach bibliotek.

Adresaci

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych (także licencjackich) dowolnego kierunku pragnących uzyskać kwalifikacje do pracy w zawodzie bibliotekarza, nauczyciela bibliotekarza oraz pracownika informacji.
Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:
• pracy na stanowisku bibliotekarza w bibliotekach różnego typu m. in. bibliotekach publicznych, mediatekach, bibliotekach szkół wyższych i ośrodkach informacji;
• osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne uzyskują kwalifikacje do pracy również w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.

Kwalifikacje zawodowe

Słuchacze zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne w działalności zawodowej bibliotekarza i pracownika informacji, dotyczące:
• historii książki i bibliotek;
• organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek;
• znajomości procesów bibliotecznych: gromadzenia, ewidencji, opracowania i udostępniania zbiorów;
• opracowania formalnego i rzeczowego zbiorów;
• zautomatyzowanych systemów bibliotecznych i bibliotek cyfrowych;
• informacji naukowej, strategii wyszukiwania informacji, ich opracowania i realizacji;
• korzystania zasobów i usług dostępnych w Internecie, technologii informacyjno-komunikacyjnych;
• metodyki przygotowywania spisów bibliograficznych;
• metodyki pracy biblioteki szkolnej i promocji czytelnictwa;
• marketingu bibliotecznego;
• technik komunikacyjnych;
• metodyki pracy z czytelnikiem;
• biblioterapii oraz metodyki pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki i soboty.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.
Liczba godzin dydaktycznych: 300.

Część zajęć odbywa się w opolskich bibliotekach. Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.

Praktyki

30 godzin.