Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Coaching – trener osobisty i biznesu

Kierunki Pedagogiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

COACHING - TRENER OSOBISTY I BIZNESU

Cel studiów

Animacja życia kulturalnego osób dorosłych – studia te dają możliwość uzyskania kompetencji do animowania przedsięwzięć o charakterze kulturalnym skierowanych do osób dorosłych, szczególnie w obrębie instytucjonalnego wspierania w organizacji czasu wolnego. Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do umiejętnego rozbudzania potencjału i zainteresowań osób dorosłych, do kreowania ścieżki ich rozwoju osobistego, głównie poprzez udział w kulturze. Sednem działania animatora życia kulturalnego osób dorosłych jest upowszechnianie zdrowego, aktywnego stylu życia, upowszechnianie kultury, a z drugiej strony dostarczanie kreatywnych i konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego.  Absolwent kierunku jest zarówno pedagogiem, jaki i artysta i menadżerem kultury.

Adresaci

Studia kierowane są do:

  • osób które chcą zdobyć nowy zawód –Trenera osobistego –coacha;
  • psychologów, psychoterapeutów, pedagogów ,mediatorów, trenerów chcących poszerzyć zakres wiedzy;
  • coachów którzy chcą przygotować się do akredytacji ICF;
  • menadżerów, osób pracujących na stanowiskach trenerów wewnętrznych oraz stanowiskach w HR.

Kwalifikacje zawodowe

W 2014 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zawód coacha zaczął oficjalnie funkcjonować w Polsce pod nazwą: trener osobisty (coach, mentor, tutor). Zawód trenera rozwoju osobistego, coacha jest niewątpliwie zawodem przyszłości i dla każdej osoby, która nie boi się nowych wyzwań.

Wiedza: Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu m.in. informacji o coachingu, możliwości rozwoju, budowania świadomości, wspierania rozwoju psychofizycznego oraz psychologii kierowania.

Umiejętności: Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do pracy w zawodzie trenera osobistego.

Kompetencje: Student jest gotowy do wspomagania rozwoju osobistego zarówno zawodowego, jak i społecznego drugiego człowieka.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.