Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Diagnostyka dzieci uzdolnionych i z problemami edukacyjnymi

Kierunki Pedagogiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

DIAGNOSTYKA DZIECI UZDOLNIONYCH I Z PROBLEMAMI EDUKACYJNYMI

Cel studiów

Studia te przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi uzdolnionymi oraz mającymi problemy edukacyjne.

Adresaci

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz osoby w wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje oraz przygotowanie do prowadzenia działań o charakterze psychospołecznym,  terapeutycznym i profilaktycznym wspierających rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci uzdolnionych. Absolwent może być zatrudniony w żłobku, przedszkolu, szkole, jak i w instytucjach wspomagających rozwój dziecka.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.