Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Doradztwo zawodowe i edukacyjne

Kierunki Pedagogiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE

Cel studiów

Studia przygotowują do pracy w zawodzie doradcy zawodowego i edukacyjnego. Podczas studiów słuchacze nabywają specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne dotyczące poradnictwa zawodowego oraz edukacyjnego.

Adresaci

Oferta studiów kierowana jest do osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacje zawodowe

Wiedza: Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu m.in. doradztwa zawodowego, diagnozowania problemów zawodowo-edukacyjnych, wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej oraz planowania kariery.

Umiejętności: Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w zakresie doradztwa zawodowego oraz edukacyjnego.

Kompetencje: Student jest gotowy do diagnozowania predyspozycji zawodowych i edukacyjnych, planowania ścieżki kariery zawodowej oraz edukacyjnej, czy też rozwiązywania problemów zawodowo-społecznych.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.