Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość społeczna

Kierunki Pedagogiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA

Cel studiów

Studia podyplomowe mają na celu merytoryczne i metodyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze doradców zawodowych, wykształcenie umiejętności i metod doradczych, zainspirowanie do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy. Ponadto elementy przedsiębiorczości społecznej pozwolą kształtowanie umiejętności tworzenia i wdrażania narzędzi właściwych dla biznesu w celu wprowadzanie pozytywnych zmian społecznych.

Adresaci

Oferta studiów kierowana jest do osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z młodzieżą oraz dorosłymi w zakresie doradztwa zawodowego oraz społecznego. Jest gotowy do diagnozowania predyspozycji zawodowo-społecznych.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.
Liczba godzin dydaktycznych: 300.

Część zajęć odbywa się w opolskich bibliotekach. Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.

Praktyki

30 godzin.