Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Doradztwo zawodowe i społeczne

Kierunki Pedagogiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

DORADZTWO ZAWODOWE I SPOŁECZNE

Cel studiów

Studia przygotowują do pracy w zawodzie doradcy zawodowego i społecznego. Podczas studiów słuchacze nabywają specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne dotyczące poradnictwa zawodowego oraz społecznego.

Adresaci

Oferta studiów kierowana jest do osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacje zawodowe

Wiedza: Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu m.in. doradztwa zawodowego, diagnozowania problemów zawodowo-społecznych, instytucjonalnego system wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych, pomocy społecznej, animacji i organizowania działań pedagogicznych, profilaktyki społecznej czy też pedagogiki pracy.

Umiejętności: Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w zakresie doradztwa zawodowego oraz społecznego.

Kompetencje: Student jest gotowy do diagnozowania predyspozycji zawodowych, planowania ścieżki kariery zawodowej, rozwiązywania problemów zawodowo-społecznych oraz animacji środowiska lokalnego.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.