Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową

Kierunki Pedagogiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA)

Cel studiów

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową to specjalność na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela w tej specjalności. Studia realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Podczas studiów słuchacz zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu dydaktyki specjalnej, diagnostyki w pedagogice specjalnej, przygotowania merytorycznego oraz przygotowania dydaktyczno-metodycznego.

Adresaci

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i nauczyciele wszystkich typów szkół (mających kwalifikacje do nauczania).

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki oraz przygotowanie do pracy i rehabilitacji osób niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki oraz wybrane soboty i niedziele.
450 godzin zajęć dydaktycznych.

Praktyki

180 godzin.