Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Edukator domowy

Kierunki Pedagogiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

EDUKATOR DOMOWY

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest nie tylko wyposażanie opiekuna w pełen wachlarz kompetencji służących do prowadzenia zajęć edukacyjnych w domu, ale również zaznajomienie go z przepisami dotyczącymi tejże edukacji. Studia łączą tradycyjne i nowoczesne metody kształcenia, zapewniając kompleksowe podejście do tematyki współczesnej edukacji, oraz zaznajomią rodziców zainteresowanych tym modelem nauczania z problemami napotkanymi w samodzielnej pracy z dzieckiem w warunkach innych niż szkolne. Pomogą rodzicom/edukatorom w tworzeniu Sieci Społecznych jak i przygotują do pracy pełnego nauczania domowego lub w duchu flex-schoolingu.

Adresaci

Oferta studiów skierowana jest do osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacje zawodowe

Nabywanie umiejętności i kompetencji w prowadzeniu edukacji domowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.