Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Logopedia

Kierunki Pedagogiczne

4 - semestry

Moduł kształcenia (specjalizacja)

LOGOPEDIA

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie osób do wykonywania zawodu logopedy w szkołach, placówkach oświatowych i innych podmiotach, jak również w ramach własnej działalności gospodarczej. Utworzony kierunek jest logopedią ogólną i nie nadaje uprawnień logopedy klinicznego

Adresaci

Studia są przeznaczone są dla nauczycieli i absolwentów studiów podyplomowych z zakresu przygotowanioa psychologiczno – pedagogicznego oraz dydaktycznego do nauczania.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie zarówno aspektów medycznych: anatomia i fizjologia człowieka, foniatria, jak również w zakresie lingwistycznym, obejmującym: naukę o języku, fonetykę i fonologię. Podczas zajęć poruszone będą również aspekty psychologii rozwojowej, a także szerokie spektrum zaburzeń mowy, tj. np. jąkanie, afazja, oligofazja. Absolwenci poznają również przyczyny trudności w czytaniu i pisaniu.

Organizacja studiów

Studia trwają cztery semestry.

Zajęcia odbywają się w piątki oraz wyznaczone soboty.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

480 godzin zajęć dydaktycznych.

Praktyki

180 godzin praktyk, które można odbyć w jednej lub kilku placówkach, np. szkoły czy gabinety logopedyczne.