Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Neurodydaktyka

Kierunki Pedagogiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

NEURODYDAKTYKA

Cel studiów

Neurony to ostatnio bardzo modny wśród pedagogów temat. Najnowsze badania pokazują, że tworzenie właściwego środowiska wychowawczego decyduje o tym czym będą zajmować się nasze dzieci. Aktywność uczniów znajduje odzwierciedlenie w strukturze sieci neuronalnej. Dlatego w ramach studiów podyplomowych będziecie Państwo uczyć się tego jak projektować i prowadzić zajęcia aby były one najlepszym sposobem rozwijania mózgu i wykorzystania potencjału ucznia.

Studia oparte są na innowacyjnym programie nauczania, zaś zajęcia prowadzone przez fachowców doświadczonych w neurodydaktyce. Podobnie jak u dzieci, mózgi dorosłych ludzi każdorazowo podejmują decyzję o tym, czy dana informacja jest interesująca, przydatna i czy istnieje sens jej przetwarzania. Dlatego zajęcia będą ciekawe, efektywne i przede wszystkim przyjazne mózgowi.

Adresaci

Studia polecane są nauczycielom wszystkich typów szkół, szkoleniowcom, tutorom, trenerom rozwoju osobistego oraz wszystkim osobom zainteresowanym rozwojem osobistym i zawodowym.

Kwalifikacje zawodowe

W ramach studiów podyplomowych zdobędziecie Państwo informacje na temat psychologii poznawczej, inteligencji wielorakiej, neurobiologicznych podstaw funkcjonowania mózgu, psychologii osiągnięć szkolnych uczniów oraz. nauczania polisensorycznego. Ponadto będziecie Państwo brać udział w treningu kreatywności, w warsztatach umiejętności wychowawczych i terenowych. Poznacie metody pracy coacha, tutora i animatora kultury. Dowiecie się Państwo o metodach nauczania przyjaznych mózgowi, kinezjologii edukacyjnej i terapii biofeedback.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.