Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną

Kierunki Pedagogiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktyczne niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej na stanowisku pedagoga szkolnego, wychowawcy, opiekuna lub asystenta.

Adresaci

Pedagodzy, nauczyciele oraz osoby z wyższym wykształceniem.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje do pracy wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pedagoga szkolnego i koordynatora zespołu diagnozującego ucznia.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.