Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Kierunki Pedagogiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktyczne niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej na stanowisku pedagoga szkolnego, wychowawcy, opiekuna lub asystenta.

Adresaci

Osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w szkole lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci uzyskają kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą, np. w szkole, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opieki całodobowej (domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze) i opieki dziennej tj. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.