Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna

Kierunki Pedagogiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych niezbędnych w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej.

Adresaci

Pedagodzy, nauczyciele oraz osoby z wyższym wykształceniem.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje i przygotowanie do prowadzenia działalności wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, penitencjarnych itp.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.