Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Pedagogika resocjalizacyjna

Kierunki Pedagogiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych niezbędnych w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej.

Adresaci

Oferta studiów kierowana jest do osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci uzyskają kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.