Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

Kierunki Pedagogiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PORADNICTWO I POMOC PSYCHOPEDAGOGICZNA

Cel studiów

W trakcie studiów słuchacze zostaną wyposażeni w umiejętności pozwalające na podejmowanie działań poradniczych oraz pomocowych wobec dzieci i dorosłych wymagających odpowiedniego, specjalistycznego wsparcia. Wiedza i umiejętności pozwolą słuchaczom na prowadzenie działań terapeutycznych i diagnostycznych a także organizowanie i realizowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Adresaci

Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, pedagogów, terapeutów.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent nabiera umiejętności w zakresie psychologii, pedagogiki i socjologii z jednoczesną umiejętnością analizy zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznym dzieci, młodzieży i dorosłych.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.