Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Profilaktyka przestępczości i kryminologia

Kierunki Pedagogiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PROFILAKTYKA PRZESTĘPCZOŚCI I KRYMINOLOGIA

Cel studiów

Studia mają na celu wprowadzenie do teoretycznego i praktycznego przygotowania uczestników do działalności związanej z szeroko rozumianą problematyką profilaktyki i przeciwdziałania przestępczości. Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą najnowszą wiedzę na temat przestępczości i czynników kryminogennych.

Adresaci

Oferta studiów kierowana jest do osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacje zawodowe

Studia na kierunku “Profilaktyka przestępczości i kryminologia” pozwalają słuchaczom realizować działania z zakresu profilaktyki przestępczości, dają umiejętności rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych. Kierunek ten przygotowuje do przeciwdziałania przestępczości i czynnikom kryminogennym.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.