Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Streetworking – pedagogika ulicy

Kierunki Pedagogiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

STREETWORKING - PEDAGOGIKA ULICY

Cel studiów

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym bądź wykluczonymi społecznie. Ponadto słuchacz może poznać metodykę pracy pedagoga ulicy, zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencji społeczne niezbędnych w pracy pedagoga podwórkowego.

Adresaci

Oferta studiów kierowana jest do osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci uzyskają kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pracy w środowisku otwartym z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.