Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Trener technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu początkowym

Kierunki Pedagogiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

TRENER TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH
W NAUCZANIU POCZĄTKOWYM

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności pozwalające na samodzielne planowanie, prowadzenie warsztatów oraz organizacja czasu wolnego dziecka poza szkołą przy zastosowaniu metod szeroko rozumianych kompetencji cyfrowych. Uczestnicy zostaną wyposażeni również w praktyczną wiedzę umiejętności z zakresu multimediów i TiK nie wymagających umiejętności stricte informatycznych ale wpisujących się w nowoczesne społeczeństwo informatyczne. Podczas trwania zajęć słuchacz pozna możliwości konstruowania zajęć z wykorzystaniem programowalnych robotów (ozoboty, geniboty, Photony), podłogą interaktywną, podstawy domowego kodowania, oraz wykorzystania programów i aplikacji multimedialnych (Scratch Jr, i innych). Uczestnik pozna również społeczny wymiar zagrożeń i zachowań ekstremalnych w sieci oraz jak w kreatywny sposób wykorzystać współczesne media społecznościowe i tendencje społeczności tworzonych w sieci.

Adresaci

Oferta studiów skierowana jest do osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacje zawodowe

Nabywanie umiejętności i kompetencji w dialogu informacyjnym. Umiejętność formowania czasu wolnego dziecka w sposób kreatywny.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.