Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Trener umiejętności społecznych

Kierunki Pedagogiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności pozwalające na samodzielne planowanie i prowadzenie warsztatów przy zastosowaniu metod aktywizujących. Uczestnicy zostaną wyposażeni również w praktyczne umiejętności z zakresu konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz współpracy z grupą.

Adresaci

Oferta studiów kierowana jest do osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacje zawodowe

Praca w szkołach, świetlicach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także w instytucjach i wszelkich organizacjach zajmującymi się nabywaniem umiejętności społecznych.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.