Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

Kierunki Pedagogiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA

Cel studiów

Wczesne wspomaganie rozwoju malego dziecka to specjalność na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela w tej specjalności. Studia realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Podczas studiów słuchacz zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu dydaktyki specjalnej, diagnostyki w pedagogice specjalnej, przygotowania merytorycznego oraz przygotowania dydaktyczno-metodycznego.

Adresaci

Oferta studiów kierowana jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów (mających kwalifikacje do nauczania).

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje i przygotowanie do prowadzenia do wspierania rozwoju dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi i zaburzeniami w zakresie motoryki, percepcji wzrokowej i słuchowej, niepełnosprawności intelektualnej.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki oraz wybrane soboty i niedziele.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

180 godzin.