Wyszukiwanie

Dyplom ukończenia studiów

Data wprowadzenia wzoru dyplomu do obrotu prawnego:
22 czerwca 2021 r.

Data rozpoczęcia wydawania dyplomu ukończenia studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich:
22 czerwca 2021 r.

Okres ważności dyplomu ukończenia studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich:
bezterminowo

Data zakończenia wydawania dyplomu ukończenia studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich: –