Wyszukiwanie

Władze uczelni

prof. dr hab.
Marian Duczmal

REKTOR

prof. WSZiA dr
Tadeusz Pokusa

Prorektor

dr hab.
Wojciech Duczmal

PROREKTOR

mgr
Józef Kaczmarek

KANCLERZ

dr
Sławomir Śliwa

Dziekan

dr
Jadwiga Ratajczak

prodziekan

dr
Zenona Nowak

Prodziekan

mgr
Marcin Oleksiuk

Prodziekan ds. studenckich

mgr
Andrii Skomorovskyi

Prodziekan ds. studentów zagranicznych