Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Ekonomiczne — Koordynator Medyczny

Kierunki Ekonomiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

KOORDYNATOR MEDYCZNY

Cel studiów

Zawód „koordynator medyczny” jest dedykowany potrzebom pacjenta, a nadrzędnym zadaniem koordynatora medycznego – który po ukończeniu 2-semestralnych studiów otrzyma świadectwo i stosowny certyfikat – jest koordynacja indywidualnego planu leczenia i udzielanie wszechstronnego wsparcia pacjentom.

Adresaci

Adresatami są przede wszystkim osoby pracujące jako sekretarki medyczne, rejestratorki i rejestratorzy medyczni, pracownicy administracji szpitali i innych placówek medycznych.

Kwalifikacje zawodowe

CERTYFIKOWANE studia dadzą absolwentom możliwość wykonywania nowego zawodu, jakim jest „koordynator leczenia”. Propozycja nowego kierunku studiów podyplomowych, przygotuje absolwentów do fachowego wdrożenia mechanizmów procesu skoordynowanego leczenia, a także do aktywnego kreowania nowoczesnych rozwiązań w tym obszarze.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w lutym 2023 roku i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w piątki w formie on-line. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.