Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Pedagogika multimedialna i technologie informacyjno-komunikacyjne

Kierunki Pedagogiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

Pedagogika multimedialna i technologie informacyjno-komunikacyjne

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do pracy w różnego typu placówkach i organizacjach zajmujących się szeroko rozumianą edukacją i wychowaniem, w tym edukacją zdalną opartą na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Studia przygotowują do pracy edukacyjnej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, która oparta będzie na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

Adresaci

Oferta studiów kierowana jest do osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent posiada kwalifikacje predysponujące go m.in. do pracy w  placówkach edukacyjnych, w centrach kształcenia ustawicznego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.