Wyszukiwanie

Stypendium socjalne – zmiana progu dochodu

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. podwyższony został próg dochodu uprawniający studenta do otrzymania stypendium socjalnego do kwoty 1294,4 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Przypominamy, że stypendium socjalne może otrzymać student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza progu dochodu i złoży komplet dokumentów. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 515 927 197 oraz na stronie:

https://old.wszia.opole.pl/strona-glowna/jestem-studentem/stypendia/stypendium-socjalne/stypendia-socjalne-dokumenty/