Wyszukiwanie

Biblioteka

Biblioteka WSZiA zawiera ponad 36 tysięcy pozycji książkowych i multimedialnych. Nasze zbiory można wyszukiwać w katalogu on-line. Czytelnia oferuje dostęp do ponad 100 naukowych e-booków. Prowadzi regularną prenumeratę czasopism z zakresu takich dziedzin jak logistyka, marketing, zarządzanie, pedagogika.

Więcej informacji w dziale Jestem studentem – Biblioteka.

Akademickie Biuro Karier

Kliknij tutaj

Biuro Obsługi Cudzoziemców

Kliknij tutaj

Stypendia

Kliknij tutaj

Kręgielnia

Kliknij tutaj

Budynki dydaktyczne

Kliknij tutaj

Wygodny tryb zajęć dla pracujących

Kliknij tutaj

Biblioteka

Kliknij tutaj

E-learning

Kliknij tutaj

Poziom zatrudnienia i zarobki absolwentów

Kliknij tutaj

Akademicki Związek Sportowy

Kliknij tutaj

Działalność charytatywna

Kliknij tutaj

Wsparcie studentów
w procesie uczenia się

Kliknij tutaj

Wsparcie dla studentów niepełnospr.

Kliknij tutaj

Organizacje studenckie

Kliknij tutaj

Wnioski
i skargi

Kliknij tutaj