Wyszukiwanie

Działalność charytatywna

Od początku powstania uczelni, zarówno studenci jak i pracownicy angażują się w wiele akcji charytatywnych. Tylko w ostatnich dwóch latach organizowane były między innymi zbiórki przyborów szkolnych i środków czystości dla podopiecznych domu dziecka, czy też karmy dla zwierząt. Wspieraliśmy WOŚP i przekazaliśmy na licytacje koszulki i medale naszych sportowców. Tradycyjnie studenci pedagogiki przygotowali spotkania Mikołajkowe dla dzieci ze świetlic, a najlepsi uczniowie szkoły podstawowej w Opolu, z którą współpracujemy, dostali bezpłatne wejściówki do kręgielni.

Akademickie Biuro Karier

Kliknij tutaj

Biuro Obsługi Cudzoziemców

Kliknij tutaj

Stypendia

Kliknij tutaj

Kręgielnia

Kliknij tutaj

Budynki dydaktyczne

Kliknij tutaj

Wygodny tryb zajęć dla pracujących

Kliknij tutaj

Biblioteka

Kliknij tutaj

E-learning

Kliknij tutaj

Poziom zatrudnienia i zarobki absolwentów

Kliknij tutaj

Akademicki Związek Sportowy

Kliknij tutaj

Działalność charytatywna

Kliknij tutaj

Wsparcie studentów
w procesie uczenia się

Kliknij tutaj

Wsparcie dla studentów niepełnospr.

Kliknij tutaj

Organizacje studenckie

Kliknij tutaj

Wnioski
i skargi

Kliknij tutaj