Wyszukiwanie

Budynki dydaktyczne

Infrastruktura WSZiA, to dwa nowocześnie wyposażone budynki dydaktyczne. Główna siedziba z rektoratem, dziekanatem i biblioteką mieści się w wyjątkowej dzielnicy Opola – na opolskiej Pasiecie przy ulicy Niedziałkowskiego 18. Drugi budynek dydaktyczny wraz z akademikiem, sąsiaduje z krytą pływalnią i położony jest w samym centrum miasta przy ulicy Ozimskiej 63. Bliska odległość od centrów komunikacyjnych i przesiadkowych sprawia, że dotarcie na uczelnię, jest proste i szybkie.

Akademickie Biuro Karier

Kliknij tutaj

Biuro Obsługi Cudzoziemców

Kliknij tutaj

Stypendia

Kliknij tutaj

Kręgielnia

Kliknij tutaj

Budynki dydaktyczne

Kliknij tutaj

Wygodny tryb zajęć dla pracujących

Kliknij tutaj

Biblioteka

Kliknij tutaj

E-learning

Kliknij tutaj

Poziom zatrudnienia i zarobki absolwentów

Kliknij tutaj

Akademicki Związek Sportowy

Kliknij tutaj

Działalność charytatywna

Kliknij tutaj

Wsparcie studentów
w procesie uczenia się

Kliknij tutaj

Wsparcie dla studentów niepełnospr.

Kliknij tutaj

Organizacje studenckie

Kliknij tutaj

Wnioski
i skargi

Kliknij tutaj