Wyszukiwanie

Kadra

Uczelnia zatrudnia ponad 60 osób kadry dydaktyczno – naukowej. Co ważne, niemal wszyscy nasi wykładowcy mają również wszechstronne doświadczenie praktyczne w reprezentowanych przez siebie obszarach zainteresowań. Dzięki temu nasi studenci mają kontakt nie tylko z teoretykami, ale przede wszystkim z praktykami.

Akademickie Biuro Karier

Kliknij tutaj

Biuro Obsługi Cudzoziemców

Kliknij tutaj

Stypendia

Kliknij tutaj

Kręgielnia

Kliknij tutaj

Budynki dydaktyczne

Kliknij tutaj

Wygodny tryb zajęć dla pracujących

Kliknij tutaj

Biblioteka

Kliknij tutaj

E-learning

Kliknij tutaj

Poziom zatrudnienia i zarobki absolwentów

Kliknij tutaj

Akademicki Związek Sportowy

Kliknij tutaj

Działalność charytatywna

Kliknij tutaj

Wsparcie studentów
w procesie uczenia się

Kliknij tutaj

Wsparcie dla studentów niepełnospr.

Kliknij tutaj

Organizacje studenckie

Kliknij tutaj

Wnioski
i skargi

Kliknij tutaj