Wyszukiwanie

Poziom zatrudnienia i zarobki absolwentów

Według najnowszego raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z czerwca 2018 roku, średnie wynagrodzenie absolwentów WSZIA w Opolu jest jednym z najwyższych wśród wszystkich kończących uczelnie wyższe na Opolszczyźnie. Studenci opuszczający mury naszej uczelni należą do grupy, której czas poszukiwania pracy etatowej jest jednym z najkrótszych.

W zestawieniach Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych w rankingu za 2018 rok, absolwenci kierunku zarządzanie Wyższej Szkoły  Zarządzania i Administracji w Opolu są liderami (na tle wszystkich innych opolskich uczelni ) w województwie opolskim zarówno w przypadku Względnego Wskaźnika Zarobków, jak i:  Wynagrodzenia brutto ogółem, Czasu poszukiwania pracy etatowej,  Bezrobocia, Względnego Wskaźnika Bezrobocia, co obrazują przedstawione poniżej rankingi ELA kierunków w dziedzinach kształcenia.

Akademickie Biuro Karier

Kliknij tutaj

Biuro Obsługi Cudzoziemców

Kliknij tutaj

Stypendia

Kliknij tutaj

Kręgielnia

Kliknij tutaj

Budynki dydaktyczne

Kliknij tutaj

Wygodny tryb zajęć dla pracujących

Kliknij tutaj

Biblioteka

Kliknij tutaj

E-learning

Kliknij tutaj

Poziom zatrudnienia i zarobki absolwentów

Kliknij tutaj

Akademicki Związek Sportowy

Kliknij tutaj

Działalność charytatywna

Kliknij tutaj

Wsparcie studentów
w procesie uczenia się

Kliknij tutaj

Wsparcie dla studentów niepełnospr.

Kliknij tutaj

Organizacje studenckie

Kliknij tutaj

Wnioski
i skargi

Kliknij tutaj