Wyszukiwanie

Organizacje studenckie

Koło Naukowe

W Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji  w Opolu aktywnie działa koło naukowe „Koło naukowe zarządzania i administracji”,  które współpracuje  z  przedsiębiorstwami.  Studenci tego koła organizują corocznie Dzień Zarządzania, którego celem jest m. in. integracja środowiska akademickiego  z  przedstawicielami  biznesu  i  sektora  publicznego.  W roku 2020 w ramach Dnia Zarządzania odbyło się spotkanie z największą agencją pracy w Opolu , firmą Dreman, ponadto swoją ofertę przedstawiła także Opolska Izba Gospodarcza, która zaprezentowała ponad 20 ofert pracy z największych przedsiębiorstw na Opolszczyźnie. Przedstawiciele koła zaangażowani są również w publikacje. Szczególna aktywność  przedstawicieli koła przejawia się w realizacji projektów „Integracja bez granic”.

Opiekun koła naukowego:         
dr hab. Volodymyr Saienko prof. WSZiA e-mail: v.saienko@poczta.wszia.opole.pl

Samorząd Studencki  Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu dba o przestrzeganie praw i obowiązków studentów na uczelni. Jest również rzecznikiem spraw studenckich przed władzami uczelni oraz organizatorem wydarzeń skierowanych do studentów. Każdy student może zaangażować się w działalność Samorządu Studenckiego.

Szczegółowe informacje na stronie.

AZS WSZiA

Wszystkich aktywnych studentów, którzy są fanami sportu i chcieliby być z nim jeszcze bliżej związani, zachęcamy do współpracy z Akademickim Związkiem Sportowym, który działa  przy naszej uczelni.

Szczegółowe informacje na stronie AZS.

Zobacz więcej

Akademickie Biuro Karier

Kliknij tutaj

Biuro Obsługi Cudzoziemców

Kliknij tutaj

Stypendia

Kliknij tutaj

Kręgielnia

Kliknij tutaj

Budynki dydaktyczne

Kliknij tutaj

Wygodny tryb zajęć dla pracujących

Kliknij tutaj

Biblioteka

Kliknij tutaj

E-learning

Kliknij tutaj

Poziom zatrudnienia i zarobki absolwentów

Kliknij tutaj

Akademicki Związek Sportowy

Kliknij tutaj

Działalność charytatywna

Kliknij tutaj

Wsparcie studentów
w procesie uczenia się

Kliknij tutaj

Wsparcie dla studentów niepełnospr.

Kliknij tutaj

Organizacje studenckie

Kliknij tutaj

Wnioski
i skargi

Kliknij tutaj